Programın Amacı

Aile Hukuku Mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar, en çok “Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı alacak davalarında “ hesaplama yapılmaktadır. Bu nedenle yasal mal rejimi ve uygulanacak hükümlerin bilinmesi gerekmektedir.

Mal rejimi tasfiyeleri davaları, gerek edinilen malın edinilmiş kişisel veya paylı olması bakımından gerekse talep edilebilecek alacağın niteliği katılma alacağı, değer artış payı, katkı payı alacağı veya ayni hak talebi olup olmaması bakımından çok farklı ve uzmanlık gerektiren davalardır. Hesaplamalarda uygulanacak teknikler denkleştirmenin dikkate alınıp alınmayacağı, malın hangi tarihteki değerinin dikkate alınacağı, yapılan katkının değerlendirilmesi, faiz başlangıcı vesaire konularda da değerlendirme yapabilecek birikime ve uzmanlığa sahip olmak gerekmektedir. Bu davalarda uygulamada çok fazla yanlış talepler olduğu, yanlış talepler ve beyanlardan kaynaklı olarak çok fazla hak kaybı yaşandığı bir gerçektir. Bu nedenle gerek “Aile Hukuku mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplama “ alanında bilirkişilik yapabilmek ve gerekse mal rejimi tasfiye davalarında meslek içi eğitim alarak uzmanlaşmak için bu eğitimlerin alınması bir zorunluluk olmuştur.


Programın Amacı

 • Yasal Mal Rejiminin Tanımı ve Kapsamı
 • Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi
 • Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme
 • Zaman aşımı
 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Tasfiyeye Dahil Edilen ve Edilmeyen Mal Varlıkları Ayrımı
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı
 • Kişisel Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler
 • Katılma Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Katkı Payı Alacağı
 • Denkleştirme
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi
 • Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı
 • Sağ Kalan Eşe Karşı Açılan Katılma Alacağı
 • Sağ Kalan Eşin Aile Konutundan Doğan Hakları 
 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararlar


Eğitim Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi 

Eğitim sınıfı 20 kişilik kesin kayıt olduğu zaman açılacaktır. / Eğitim tarihi güncelleme hakkı saklıdır.


Kayıt İçin: 532 346 1539 - 553 966 0836