Kimler Katılabilir

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans Mezunları, Avukatlar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Doktor Hekimler.


Eğitimin İçeriği

1.       Tazminat Hesabının Hukuki Boyutu / Yasal Dayanakları                         

2.       Tazminat Hukukunun Ögeleri                                                                                                                                                                     

·         Yaralının veya Ölenin Yaşı

·         Mali ve Sosyal Durumu (Belgelenmiş Geliri veya İşi)

·         Ölüm veya Yaralanma Olayının Tazminatla İlliyeti

·         Sabit Rant, Sigorta Matematiği ve Prograsif Ranta Göre Hesap Teknikleri

·         Hesabın Güncelleştirilmesi / PSD değeri a) Kaza olay tarihine göre b) Hesap tarihine göre aktüer hale getirilmesi

·         Malul veya Desteğin Muhtaçlığı

·         Tedavi Gideri

·         Destek Süresi ve Paylaşımı

3.       Tedavi ve Defin Tazminatının Hesaplanması

4.       Mahkeme Düzeyinde Zarar-Ziyan Hesaplama Usul ve Esasları

5.       Sağlık İşlemleri Tüzüğü veya Engelli/Özürlü Raporlarına Göre Maluliyet Oranı

6.       Kusur Durum veya Oranının Hesaplama İçerisinde Yorumlanması

7.       Bakım-Bakıcı Giderleri

8.       Bakıma Muhtaçlık Hali

9.       Protez Kullanımı ve Niteliği / Tazminat Hukuku İçerisinde İrdelenmesi

10.     PMF, CESQ, MOSER Yaşam Tablolarının İrdelenmesi,

11.     Trafik Kazalarından Kusur Oranı veya Sosyal Risk Kapsamının İrdelenmesi,

12.     Bilirkişi Rapor Örneklerinin İncelenmesi


Eğitim Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi 

Eğitim sınıfı 20 kişilik kesin kayıt olduğu zaman açılacaktır. / Eğitim tarihi güncelleme hakkı saklıdır.


Kayıt İçin: 532 346 1539 - 553 966 0836