ADLİ GEMOLOJİ NEDİR ?

En genel ifadesi ile değerli ve yarı değerli süstaşları ve mücevherlerin incelenmesi ile uğraşan Gemoloji bilim dalının 10 alt disiplininden biri olan Adli Gemoloji, mahkemeye intikal etmiş sahte ve ayıplı özellikteki kıymetli taşların ve mücevherlerin tanımlanması, özgünlüğünün adli muayenesi yani gerçek olup olmadığının tespit edilmesi için bilirkişilik yapan bilim dalıdır. Adli Bilimler laboratuvarında birçok sahte ve dolandırıcılık davaları incelenmektedir. Bunlardan bir tanesi de sahte ve ayıplı süstaşları ve mücevherlerdir.

Adli Gemoloji, başta Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 2. Maddesinin k bendinde belirtilen 8 adet kıymetli taş; elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, safir, topaz, zebercet, inci olmak üzere “TS-6173 Kıymetli ve Yarı Kıymetli Süstaşları-Sınıflandırma” ve “TS-6174 Kıymetli ve Yarı Kıymetli Süstaşları-Terimler”de tanımlanan 213 adet süstaşı materyalinin ve muhtelif gerekçelerle yakın zamanlarda trend oluşturmuş her türlü süstaşının incelenmesi, tanımlanması ve sınıflanması konusunda çalışır. Süstaşlarının gerek ham gerekse işlenmiş haliyle, üzerinde yıpratıcı ve zarar verici hiçbir işlem yapmadan, ileri teknolojiye sahip aletler ile en doğru şekilde tanımlanması ve özellikle mahkemeye delil sağlaması açısından ayrıntılı bilimsel rapor sunulması amaçlanmıştır. Bu görevin adı bilirkişiliktir.

Süstaşlarının, alım satıma konu olması kendi özel piyasasını, standartlarını ve normlarını oluşturması ve bir sektör halini alması genel olarak olumlu süreçler altında gelişse dahi normal insan davranış anomalisi olarak tarif edilebilecek suç eylemine konu teşkil etmesi engellenememiştir. Adli Gemoloji son yıllarda süs taşları veya mücevher sahteciliğinin yaygın bir şekilde yapılması ve bu taşların sentetik ve yapay formlarının üretilip piyasaya sunulmasına bağlı olarak işlevselliği her geçen gün artan bir bilim dalı haline gelmiştir.

Değerli renkli taş, elmas ve mücevherin özgünlüğünün tespiti, renk ve tedavi uygulamaları (ısıtma, ışıma ve boyama vb.) yapıldı ise bu işlemlerin detaylı raporlanması (sertifakalanması), miras kalan ziynetlerin değer tespitinin ve ekspertiz raporlarının hazırlaması, sahip olunan güncel satın alınmış mücevherlerin ve/veya süstaşlarının değerinin belirtildiği ya da listelendiği fotoğraflı veya fotoğrafsız ekspertiz raporlarının hazırlanması, kaçakçılık davalarında montürsüz renkli taşlarla birlikte pırlanta ve diğer kesim elmasların değer tespitinin yapılması, Tüketici Mahkemelerinde satıcı ve alıcı arasındaki mücevher ticaretinde satılan ürünün sahte veya ayıplı olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu hazırlamak, Adli Gemoloji’nin şu an itibariyle çalışma alanlarını oluşturmaktadır.


Eğitim Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi 

Eğitim sınıfı 20 kişilik kesin kayıt olduğu zaman açılacaktır. / Eğitim tarihi güncelleme hakkı saklıdır.


Kayıt İçin: 532 346 1539 -  553 966 0836 

Not: Kredi Kartı ile taksitli ödemelerde taksit sayısına göre Banka komisyon Uygulamaktadır. Bütün banka kartları geçerlidir.