Programın Amacı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde yeminli bilirkişilik yapanlar, ayrıca düzenlenmekte olan yeni kanuna göre trafik kazalarında bilirkişilik yapmak isteyenler için trafik kazalarında kusur oranı belirleme, hasar onarım bedeli hesaplama, değer düşümü hesaplama, tamir süresi belirleme vs. konularında güncel örnek dosyalar üzerinden mevzuat kapsamında pratik bilgi kazandırmayı hedeflemektedir.


Programa Kimler Katılabilir

·         Trafik kazaları konularında bilirkişilik yapmak isteyenler

·         Mevcut bilirkişiler

·         Trafik polisleri, komiserleri, Emniyet müdürleri,

·         Fahri trafik müfettişleri,

·         Sürücü kursu eğitmenleri,

·         Sigortacılar, Trafik Takipçileri        

·         Kendini geliştirmek isteyen ve konu hakkında yetkinlik kazanmak isteyenler   

 

Birinci Bölüm

a)    Kusur oranı belirleme ve bilirkişi dosyasında dikkat edilecek hususlar

b)    2918 sayılı kara yolları kanunu ve ilgili yönetmelik 

c)    Trafik bilirkişisinin bilmesi gereken objektif kriterler

d)    Kaza tespit tutanağında, kaza krokilerinde ve tanık ifade tutanaklarında dikkat edilmesi gereken hususlar

e)    Kusur oranı belirleme

f)     Hava yastığı açılması durumları

g)    Kilometre ile oynanma

h)    Boya lekeleri, hasarlar ve boya hataları

i)     Araç yürüyen aksamında ve yönlendirme aksamında meydana gelen arızaların değerlendirmesi (motor, şanzıman, direksiyon sistemi, tekerlek askı sistemleri vs.)


İkinci Bölüm

a)    Araç yangınları, hava yastığı (airbag) açılması durumları, ayıplı mal ve ayıplı hizmet açısından değerlendirme

b)    Tüketici mevzuatına kapsamında bilirkişilik değerlendirmesi

c)    Keşifli bilirkişilik dosyaları

d)    Araç yangınları

e)    Hava yastığı açılması durumları

f)     Kilometre ile oynanma

g)    Boya lekeleri, hasarlar ve boya hataları

h)    Araç yürüyen aksamında ve yönlendirme aksamında meydana gelen arızaların değerlendirmesi (motor, şanzıman, direksiyon sistemi, tekerlek askı sistemleri vs.)


Üçüncü Bölüm

a)    Değer kaybı hesabı, onarım bedeli, tamir süresi  belirleme

b)    Değer kaybı hesabı

c)    Onarım bedeli, tamir süresi, pert total belirleme

d)    Bilirkişi raporu hazırlama

e)    Örnek olay ve örnek bilirkişi dosyaları


Kasko Ve Trafik Sigortasından Doğan Davaları

Eğitimin konusu: kasko ve trafik sigortalarından doğan tüm dava türleri, örnek davalar, Yargıtay kararları, vakıa çözümü.


Birinci Bölüm

a)    Kasko sigortasından doğan davaları-Sigortacıya karşı açılan davalar

b)    Sigortacı tarafından açılan rücu davaları

c)    Davalarda dikkat edilecek hususlar


İkinci Bölüm

a)    Sorumluluk sigortasından doğan davalar

b)    Trafik(zmss) sigortasından sigortacıya karşı açılan davalar

c)    Trafik(zmss) sigortasından sigortacının açtığı rücu davaları

d)    Diğer sorumluluk sigortası davaları

0e)    Davalarda dikkat edilecek hususlar


Üçüncü Bölüm

a)    Sigorta Davalarında Bilirkişilik Ve Rapor Düzenleme

b)    Bilirkişi raporu örnekleri kullanılarak,  dosya çözümü


Eğitim Yeri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi 

Eğitim Tarihi: 4,5,6 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim sınıfı 20 kişilik kesin kayıt olduğu zaman açılacaktır.


Kayıt İçin: 532 346 1539 - 553 966 0836